O‘ZBEKISTONDA ZAMONAVIY BANK XIZMATLARINI TAKLIF ETISH

O‘ZBEKISTONDA ZAMONAVIY BANK XIZMATLARINI TAKLIF ETISH

Authors

  • Gadoyev Nodirjon Odiljon o‘gli Shahrisabz davlat pedagogika instituti “O‘quv bo‘limi” xodimi

Keywords:

zamonaviy bank xizmatlari, mobil banking, Internet banking, kontaktli to‘lovlar, kontaktsiz to‘lovlar, elektron hamyonlar, SMS banking, onlayn kreditlar, bank xavfsizligi, O‘zbekiston bank tizimi.

Abstract

Ushbu maqola O‘zbekistonda zamonaviy bank xizmatlarini taklif etishning joriy holati, afzalliklari va rivojlanish istiqbollarini tahlil qiladi. Mobil banking, internet banking, kontaktsiz to‘lovlar, elektron hamyonlar, SMS banking, onlayn kreditlar va xavfsizlik tizimlari kabi xizmatlarning foydalanuvchilar uchun qulaylik va tezlik ta’minlashdagi roli batafsil yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy bank xizmatlarini yanada rivojlantirish uchun kerak bo‘lgan chora-tadbirlar va yo‘nalishlar ham ko‘rib chiqiladi. Maqolada bank tizimining raqobatbardoshligini oshirish va mijozlar uchun yanada qulay sharoit yaratishga qaratilgan takliflar berilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF -5992 sonli Farmoni,12.05.2020 yil.

Abdullayev B. Internet banking va uning imkoniyatlari. – Toshkent: Yangi Nashr, 2018. – 112 b.

Axmedov A. Mobil banking tizimlari: O‘zbekiston tajribasi. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2019. – 154 b.

Islomov D. Kontaktsiz to‘lovlar: amaliyot va tajriba. – Toshkent: Raqamli Bank Innovatsiyalari Instituti, 2021. – 134 b.

Karimova N. Elektron hamyonlar va ularning rivojlanish istiqbollari. – Toshkent: Innovatsion Moliyaviy Texnologiyalar Markazi, 2020. – 96 b.

Mamatqulov R. O‘zbekistonda raqamli banklar rivojlanishi. – Toshkent: Innovatsion Nashr, 2021. – 123 b.

Nosirova D. Tijorat banklarida zamonaviy bank xizmatlarini ko‘rsatishning ahamiyati // Science and Education. 2023. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tijorat-banklarida-zamonaviy-bank-xizmatlarini-ko-rsatishning-ahamiyati

Saidqulov M. H. Elektron bank xizmatlarini rivojlantirish va bank ishini avtomatlashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari. Magistr dissertatsiyasi. 2021 yil. 24-66-77- betlar.

Xo‘jaev T. SMS banking xizmatlari va ularning afzalliklari. – Toshkent: Bankologiya nashriyoti, 2020. – 89 b.

Yusupov K. Bank xavfsizligi va yangi texnologiyalar. – Toshkent: Moliyaviy Rivojlanish Markazi, 2019. – 142 b.

Downloads

Published

2024-07-04

How to Cite

O‘ZBEKISTONDA ZAMONAVIY BANK XIZMATLARINI TAKLIF ETISH. (2024). Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 4(06), 20-24. https://doi.org/10.55439/AFA/vol4_iss06/371