About the Journal

Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining "Aktuar Moliya va Buxgalteriya Hisobi Ilmiy Jurnali" elektron ilmiy jurnali 2020 yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administrasiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikasiyalar agentligi tomonidan ommaviy axborot vositasi sifatida 2020 yil 10 oktyabrda №1124 raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi, 08.00.03 sanoat iqtisodiyoti, 08.00.04-Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti, 08.00.05 xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti, 08.00.06-Ekonometrika va statistika, 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit, 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit, 08.00.10 demografiya. Mehnat iqtisodiyoti, 08.00.13 Menejment, 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti, 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integrasiya.

Mazkur elektron ilmiy jurnal  bugungi kunga qadar jurnalning tegishli sonlari belgilangan talablar asosida Internet tarmog'iga joylashtirilib kelinmoqda. Jurnalning Internet tarmog'idagi manzili https://finance.tsue.uz/ hisoblanadi.